Kompoloi

Κομπολόι από κόκκαλο καμήλας

85,00

Κομπολόι από ασήμι και κόκκαλο καμήλας