ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Επισκευές όλων των τύπων κοσμημάτων καί ρολογίων, με γρήγορη παράδοση και άψογο αποτέλεσμα.